×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

chemical weapons history 2 - نگاهی به تاریخچه استفاده از سلاح های شیمیایی - میکروبی

– قرن پنجم پیش از میلاد مسیح، یونانی های اسپارت در جنگ علیه سربازان دش من از گازهای گوگردی استفاده کردند .

– سال ١٣۴۶ میلادی، تاتارهای کریمه با استفاده از منجنیق، به محل استقرار ایتالیایی ها، اجساد طاعون زده پرتاب می کنند .

– سده ١۵٠٠ میلادی، کشور گشایان اسپانیولی علیه مردم بومی به جنگ بیولوژیک دست می زنند .

به افراد خود دستور می دهد که به مردم بومی « جفری امهرست » ژنرال انگلیسی « پونتیاک » – سال ١٧۶٣ : در دور ان شورش

(سرخپوستان) پتوهای آلوده به آبله بدهند.

– سال ١٨٠٠ : آبله و بیماری های مشابه، مردم بومی آمریکا را قتل عام می کند . مقامات آمریکا با استفاده از شیوه قرنطینه

مبتلایان، از شیو ع بیماری در میان سفید پوستان جلوگیری می کنند، اما این کار را در روستاهای سرخپوست نشین انجام

نمی دهند.

١٩٠٧ : کنوانسیون لاهه استفاده از تسلیحات شیمیایی را منع می کند. ایالات متحده در این کنوانسیون شرکت نمی کند. –

١٩١۴ : طی جنگ جهانی اول استفاده از گازهای سمی ١٠٠ هزار کشته و ٩٠٠ هزار مصدوم بر جا می گذارد .

از تسلیحات شیمیایی در عراق علیه شورشیان کرد استقلال « آزمایش » – دهه ١٩٢٠ : بریتانیا پیشنهاد می کند که به عنوان

قاطعانه با استفاده از گازهای سمی علیه اقوام وحشی موافق است . « وینستون چرچیل » . طلب استفاده شود

١٩٢٨ : موافقتنامه ژنو استفاده از تسلیحات گازی و باکتریولوژیک را منع می کند . اکثر کشورهای امضا کننده موافقتنامه، تنها –

پیشدستی در استفاده از اینگونه تسلیحات را منع می کنند .

١٩٣۵ : ایتالیا با استفاده از گاز خردل، حمله به اتیوپی را آغاز می کند . –

١٩٣۶ : ژاپن، چین را تصرف می کند و در جنگ از تسلیحات شیمیایی استفاده می کند . –

ایتالیا از یک کشتی آمریکایی که در اثر بمباران آلمانی ها آسیب دیده « باری » ١٩٣٩ : در طول جنگ جهانی دوم : در شهر -۴۵ –

برای «(Zyklon b) زیکلون ب » بود، گاز خردل نشت می کند و منجر به مرگ یک هزار نفر می شود . آلمان از ماده شیمیایی۲

کشتار غیر نظامیان استفاده می کند . ژاپن بر روی اسرای جنگی، به آزمایش جنگ افزارهای بیولوژیک دست می زند و سه

هزار نفر از آنان را می کشد . آمریکا در ازای دریافت اطلاعات فنی، تعدادی افسر آلمانی را از محاکمه جنایات جنگی مصون می

آلمان به دست اتحاد شوروی می افتد و این کشور در می یابد که « پوتسدام » دارد. طی جنگ، تجهیزات تولید گاز اعصاب در

نازی ها انبوهی از گاز اعصاب انبار کرده و همچنین در حال مطالعه در مورد عوامل خونی بوده اند.

موافقتنامه ژنو را از دستور کار مجلس سنا خارج می کند. « ترومن » ١٩۴٧ : آمریکا تسلیحات میکروبی در اختیار دارد. پرزیدنت –

١٩۴٩ : اتحاد شوروی، افسران ژاپنی را به اتهام استفاده از تسلیحات میکروبی به محاکمه می کشد؛ محاکمه ای که آمریکا –

می خواند و مردود می شمارد . ارتش در شهرهای آمریکا به طور محرمانه دست به انجام آزمایشات « تبلیغاتی » آن را حرکتی

عوامل بیولوژیکی می زند.

١٩۵٠ : جنگ کره آغاز می شود و کره شمالی و چین، آمریکا را متهم به استفاده از جنگ افزارهای میکروبی می کنند . –

شایع می شود که باکتری آن با نوعی باکتری مورد استفاده ارتش مطابقت دارد . « سان فرانسیسکو » یک بیماری در

١٩۵١ : طی آزمایشی در ویرجینیا، تعدادی آمریکایی سیاهپوست در معرض محرک های قارچی مرگ زایی قرار می گیرند؛ –

محرک هایی که تنها روی نژادهای خاصی مؤثرند.

١٩۵۶ : یک دفترچه راهنمای ارتش آمریکا می نویسد که استفاده از تسلیحات شیمیایی – بیولوژیک منع نشده است . –

در استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط ارتش آمریکا را مجاز می کند . « پیشدستی »

در استفاده از تسلیحات شیمیایی – بیولوژیکی رأی نمی آورد . « پیشدستی » ١٩۵٩ : قطعنامه کنگره آمریکا در زمینه منع –

بودجه تسلیحات شیمیایی آمریکا را از ٧۵ میلیون دلار به بیش از ٣٣٠ میلیون دلار افزایش می دهد. « کندی » ١٩۶١ : دولت –

١٩۶٢ : طی بحران موشک کوبا، هواپیماهای آمریکایی تسلیحات شیمیایی بارگیری می کنند . –

١٩۶۶ : ارتش آمریکا در متروی نیویورک به آزمایش جنگ میکروبی می پردازد . –

سلاح های شیمیایی، از آنها علیه تظاهر « کارآیی » ١٩۶٨ : وزارت دفاع آمریکا اجازه می خواهد که جهت به نمایش گذاشتن –

کنندگان ضد جنگ استفاده کند.

« نیکسون » ی آمریکا، صدها گوسفند کشته شدند . پرزیدنت « یوتا » ١٩۶٩ : در اثر یک سانحه تسلیحات شیمیایی در ایالت –

تولید سلاح های شیمیایی و در اختیار داشتن سلاح های بیولوژیکی در آمریکا را تعلیق می کند . شورای عمومی سازمان ملل

متحد استفاده از سموم گیاهی و گاز اشک آور در جنگ را منع می کند . آمریکا یکی از سه کشوری بود که رأی مخالف داد .

استفاده آمریکا از گاز اشک آور در تونل های ویت کنگ ها، چندین کشته بر جای می گذارد .

در ویتنام را متوقف می کند . « (orange Agent) عامل نارنجی » ١٩٧١ : آمریکا استفاده مستقیم از سموم کشنده گیاه نظیر –

اینگونه عوامل شیمیایی که به قصد از میان بردن جنگل ها مورد استفاده قرار گرفته بودند، در سطح وسیعی در هند و چین

پخش شده بودند و ۶ درصد زمین های زراعی ویتنام جنوبی را از میان بردند . نیروهای نظامی آمریکا به یک گروه شبه نظامی

ویروس آنفلونزای خوکی می دهند و این گروه این ویروس را به ساحل جنوبی کوبا می برد (بر اساس گزارش « کاسترو » ضد

١٩٧٢ : کنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی و سمی دایر می شود، کوبا، سیا را متهم به شیوع ویروس تب خوکی می کند – –

که منجر به مرگ ۵٠٠ هزار خوک در کوبا شد.

١٩٧۴ : ایالات متحده آمریکا بالاخره موافقتنامه ١٩٢٨ ژنو را به تصویب می رساند . –

١٩٧۵ : اندونزی، تیمور شرقی را تصرف و ضمیمه کشورش می کند و با هواپیما، سموم کشنده گیاهی را بر مزارع تیمور –

شرقی می پاشد.

گزارش می دهد که آمریکا از سال ١٩۶٢ برنامه ای را جهت تخریب کشاورزی کوبا دنبال « واشنگتن پست » ١٩٧۵ : روزنامه –

می کرده است؛ برنامه ای که شامل نقشه سیا برای جنگ بیولوژیکی می شده است . سیاه زخم درمیان آفریقاییان در کشور

رودزیا (زیمبابوه سابق ) که تحت حکومت رژیم نژاد پرست سفید پوست است شیوع می ی ابد، ده هزار مورد از این بیماری ثبت

شماره ۴٣ Covert Action می شود و ١٨٢ نفر جان می بازند

١٩٨٠ : مقامات سرویس جاسوسی آمریکا، اتحاد شوروی را متهم به استفاده از تسلیحات شیمیایی در افغانستان می کنند، –

.« تأیید نکرده اند » اما اذعان می دارند که این گزارش را

را تصویب می کند . عراق جنگ هشت ساله اش با ایران را « پاین بلاف آرکانزاس » کنگره آمریکا احداث تأسیسات گاز اعصاب در

آغاز می کند.

گازهای قارچی ) در لائوس و کامبوج متهم می کند . ) « مایکو تاکسین » ١٩٨١ : ویتنام، آمریکا و متحدانش را به استفاده از –

اسرائیل، راکتور اتمی عراق را بمباران می کند، واقعه ای که سهم مهمی در تصمیم عراق به ساختن تسلیحات شیمیایی

دارد.

١٩٨۴ : سازمان ملل متحد تأیید می کند که عراق در جنگ با ایران در مناطق مرزی از گاز اعصاب و گاز خردل علیه حملات –

ایران استفاده کرده است، وزارت خارجه آمریکا با لحنی ملایم این عمل را محکوم می کند، اما روابط دیپلماتیک « موج انسانی »

خود با عراق را حفظ می کند و با انجام هر گونه اقدامی از طرف سازمان ملل متحد علیه عراق مخالفت می ورزد . سانحه در

هندوستان ٢٠٠٠ کشته بر جای می گذارد؛ واقعه ای که همچنین نمایانگر خطر « بوپال » تأسیسات تولید کود شیمیایی در

آمریکا به مواد « ام ۵۵ » انهدام اینگونه تأسیسات در جنگ است . پرزیدنت ریگان دستور تجهیز بیش از نیم میلیون موشک

را صادر می کند . « وی ایکس » منفجره بسیار قوی و گاز

١٩٨۵ : شرکت های آمریکایی طی چهار سال، عراق را به عوامل بی ولوژیکی متعددی مجهز می کنند . –

١٩٨۶ : آمریکا آزمایش های عوامل بیولوژیکی در محیط باز را از سر می گیرد . –

١٩٨٧ : رأی گیری در سنای آمریکا در مورد از سرگیری تولید تسلیحات شیمیایی سه بار به تساوی می انجامد . معاون رئیس –

جمهوری(جورج بوش پدر ) این تساوی را به نفع از س رگیری تولید تسلیحات شیمیایی می شکند .

از تسلیحات شیمیایی استفاده می کند . پرزیدنت ریگان لایحه « حلبچه » ١٩٨٨ : عراق در خاک خود علیه اقلیت کُرد نشین –

مجلس آمریکا در مورد تحریم اقتصادی عراق را بلوکه می کند .

١٩٨٩ : یک کنفرانس که با حضور ١۴٩ کشور در پاریس برقرار می شود، استفاده از تسلیحات شیمیایی را محکوم می کند و –

خواهان آن می شود که مذاکرات ژنو در مورد معاهده ای در این زمینه به منع سریع این تسلیحات منتهی شود . آمریکا حتی

بعد از امضای این معاهده به برنامه ریزی برای تولید گازهای سمی ادامه می دهد.

١٩٩٠ : آمریکا و شوروی تعهد می کنند که در صورت امضاء معاهده ژنو توسط تمام کشورها، تسلیحات شیمیایی خود را –

کاهش دهند . اسرائیل به در اختیار داشتن تسلیحات شیمیایی اذعان می کند . عراق تهدید می کند که چنانچه از طرف

اسرائیل مورد حمله قرار گیرد، از جنگ افزارهای شیمیایی استفاده خواهد کرد .

١٩٩١ : آمریکا و نیروهای ائتلاف، حداقل در ٢٨ مورد تأسیساتی را که ادعا می شود محل تولیدد و یا انبار مواد شیم یایی- –

بیولوژیکی عراق است، هدف بمباران قرار می دهند، از جمله تأسیسات غیر نظامی و مراکز تولید کود شیمیایی .

از یکی از تأسیسات شیمیایی به هوا می رود و به دنبال بمباران « دود سبزی » گزارش می دهد که « سی ان ان » شبکه خبری

تأسیسات دیگری ۵٠ سرباز عراقی در اثر ابتلا به سیاه زخم کشته می شوند . واحد جنگ شیمیایی چکسلواکی در طی جنگ

در عراق را گزارش می کند . بعد از « بیماری عجیب » می شود . یک پزشک مصری شیوع یک « سارین » هوایی متوجه وجود گاز

جنگ، نیروهای نظامی آمریکا با استفاده از مواد منفجره، انبارهای زیرزمینی تسلیحات شیمیایی عراق را نابود می کنند .

١٩٩٢ : گزارش های متعددی حکایت از این دارند که سربازان آمریکا و نیروهای ائتلاف در جنگ خلیج فارس دچار مشکلات –

نامیده می شود . در آمریکا دو عضو گروه ضد دولتی « عارضه جنگ خلیج فارس » سلامتی شده اند با علائمی که مجموعاً

علیه یک افسر پلیس را « رایسین » به اتهام این که قصد سوء استفاده از ماده شیمیایی « شورای وطن پرستان مینه س وتا »

داشته اند، دستگیر می شوند.

١٩٩٣ : پرزیدنت کلینتون به بمباران و موشک باران متناوب تأسیسات عراقی ادامه می دهد . بازرسان سازمان ملل متحد –

برنامه خلع سلاح عراق را شتاب می بخشد . دولت آمریکا معاهده سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات شیمیایی را امضاء

می کند، اما سنای آمریکا از تصویب آن خودداری می ورزد.

١٩٩۵ : یک فرقه ژاپنی به پخش گاز اعصاب سارین در ایستگاه متروی توکیو دست می زند . – –

١٩٩۶ : جلسات تحقیق کنگره آمریکا در مورد عارضه جنگ خلیج ف ارس، تنها برروی نابودی انبارهای زیرزمینی عراق تمرکز –

می کند، عوامل احتمالی دیگر را در نظر نمی گیرد و خواهان تحقیقات بین المللی برای شناسایی علائم این بیماری در

میان عراقی ها نمی شود.chemical weapons history 3 - نگاهی به تاریخچه استفاده از سلاح های شیمیایی - میکروبی

١٩٩٧ : کوبا، آمریکا را متهم به پاشیدن عوامل شیمیایی برروی محصولات زراعی آن کشور می کند در حالی که عراق شهروندان آمریکا را از ترکیب بازرسان سازمان ملل متحد اخراج می کند، به بازرسان اجازه ادامه کار بدون اعضای آمریکاییرا می دهد اما سازمان ملل متحد ترجیح می دهد که همه بازرسان خود را از عراق بیرون بکشد .

١٩٩٨ : به دنبال این که عراق نقش بازرسان را زیر سؤال برد و فعالیت آنان در نقاط امنیتی و کاخ های ریاست جمهوری را – –

منع کرد، آمریکا بار دیگر تأسیساتی را که ادعا می کرد مراکز تسلیحات شیمیایی – بیولوژیک هستند، بمباران کرد . آمریکا

کارخانه دارو سازی سودان را مورد حمله موشکی قرار داد و ادعا کرد که این کارخانه عوامل گاز اعصاب تولید می کند؛

ادعایی که از طرف بخش عمده جامعه بین المللی بی اساس شمرده شد.

chemical weapons history 1 - نگاهی به تاریخچه استفاده از سلاح های شیمیایی - میکروبی

، « ان بی سی » ١٩٩٨ : در آمریکا، طی یک سلسله حرکات، ادعا می شود که در مراکزی چون شبکه تلویزیونی -٩٩ –

ملل » وزارت امور خارجه و کاخ سفید، ویروس سیاه زخم توزیع شده است . عضو سابق جریان ، « واشنگتن پست » روزنامه

ادعا می کند که ویروس سیاه زخم را « لری وین هریس » یک سازمان نژاد پرست آمریک ایی- توضیح مترجم ) به نام ) « آریایی

به « جمهوری تگزاس » است، هشدار دهد. سه عضو گروه مسلح « خطر عراق » شایع کرده تا در مورد آنچه ادعا می کند

جرم این که قصد داشته اند از سیاه زخم و سایر عوامل میکروبی علیه مسؤولان دولتی استفاده کنند، دستگیر می شوند.

تعداد مواردی که افراد ادعا می کنند در کلینیک های سقط جنین ویروس سیاه زخم تولید کرده اند، افزایش می یابد .

٢٠٠٠ : در یک مانور آزمایشی، مسؤولان دولت فدرال و ایالتی از برخورد صحیح در مقابل حملات فرضی شیمیایی، –

میکروبی و اتمی در سه شهر بزرگ آمریکا عاجز ماندند.

٢٠٠١ : آمریکا از دور اول کنوانسیون تسلیحات بیولوژیکی و سمی بیرون آمد و با این کار تلاش هایی را که برای برقراری و –

اعمال ضوابط بین المللی علیه سلاح های بیو لوژیکی می شد، به ناکامی کشاند. گرد سیاه زخم که از طریق پستی به مقصد

شخصیت های سیاسی و مطبوعاتی در نقاط مختلف آمریکا ارسال شده بود، منجر به ابتلا، عفونت و مرگ می شود.

 

منبع : www.chemical-victims.com

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.